Alertix får in 5 Mkr i riskkapital till cancertest

Alertix får in 5 Mkr i riskkapital till cancertest

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, har genomfört en emission och får in 5 miljoner kronor i riskkapital. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bland investerarna märks Almi Invest, SLU Holding och privata affärsänglar. Investeringen ska gå till att utveckla ett cancertest för hund.

– Kapitalet kommer väl tillpass då Alertix nu befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med internationella utvecklare. Under nästa år hoppas vi nå fram till en produktionsfas för vår första produkt, säger Bengt Åstrand, vd i Alertix.

Under året har Alertix även fått bidrag från Vinnova för att stärka den kliniska dokumentationen av TK1 som biomarkör för ökad celltillväxt vid olika cancersjukdomar hos hund. Denna analys- och utvecklingsverksamhet sker vid företagets labb vid SLU i Uppsala.

Alertix Veterinary Diagnostics AB grundades 2017 och utvecklar en ny metod för djursjukvården att mäta förekomst av enzymet tymidinkinas (TK1) i blod. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar. Till skillnad från tidigare metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den kan användas också för att detektera solida tumörer.

Bolaget är baserat vid Kalmar Science Park. Analys- och utvecklingsverksamheten sker vid bolagets laboratorier vid SLU i Uppsala.

Källa: Alertix