EMA kategoriserar antibiotika för djur för att motverka resistens

Den europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat en rapport där olika klasser av antibiotika godkända för människa och/eller djur delats in i fyra kategorier. Syftet är att beskriva risken för folkhälsan när olika antibiotika används till till djur.

Kategoriseringen har utgått ifrån:

• om antibiotika i klassen finns godkänd till djur
• betydelsen för behandling av människa
• risken för överföring av resistens från djur till människa
• tillgången till antibiotikaklasser till djur för vilka risken är lägre.

Läkemedlen har delats in i kategorierna A – undvik, B – begränsa, C – försiktighet och D – förståndighet

Länk till EMA:s sammanfattande information om kategoriseringen här

Källa: Läkemedelsverket