EMA kategoriserar antibiotika för djur för att motverka resistens

EMA kategoriserar antibiotika för djur för att motverka resistens

Den europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat en rapport där olika klasser av antibiotika godkända för människa och/eller djur delats in i fyra kategorier. Syftet är att beskriva risken för folkhälsan när olika antibiotika används till till djur.

Kategoriseringen har utgått ifrån:

• om antibiotika i klassen finns godkänd till djur
• betydelsen för behandling av människa
• risken för överföring av resistens från djur till människa
• tillgången till antibiotikaklasser till djur för vilka risken är lägre.

Läkemedlen har delats in i kategorierna A – undvik, B – begränsa, C – försiktighet och D – förståndighet

Länk till EMA:s sammanfattande information om kategoriseringen här

Källa: Läkemedelsverket