Träning i motiverande samtal förbättrar veterinär rådgivning

Träning i motiverande samtal förbättrar veterinär rådgivning

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med MeetMe Psykologkonsult AB, MICLab AB och Bristol Veterinary School utvärderat ett upplägg för utbildning i motiverande samtal för veterinärer som arbetar med rådgivning till mjölkgårdar.

Utbildningen bestod av sex träffar utsträckta över ett halvår. Teori varvades med praktiska övningar och deltagarna fick coaching och återkoppling på egna insatser. Mellan träffarna skulle veterinärerna läsa en handbok och träna sina färdigheter.

Veterinärernas kommunikation före och efter utbildningen undersöktes med hjälp av rollspel med skådespelare som föreställde mjölkbönder. Vid varje träff fyllde veterinärerna i en enkät om utbildningen. Alla deltagare förbättrade sin kommunikation i något avseende. Utbildningens relevans fick betyget 4,9 och upplägget 5,1 på en 6-gradig skala.

Slutsatsen är att träning i motiverande samtal kan förbättra veterinärers förmåga att stödja gårdars insatser för djurhälsa och djurvälfärd.

Läs mer här.

Källa: SLU
Foto: Corepics