Antalet lantbruksdjur minskar

Antalet lantbruksdjur minskar

Antalet nötkreatur, grisar och får minskar i Sverige. Det visar de preliminära resultaten från Strukturundersökningen som Jordbruksverket genomförde i somras.

Jämfört med motsvarande period 2019, finns det färre nötkreatur trots att antalet kalvar är nästan fler. Främst är det kvigor, tjurar och stutar som blivit färre men även mjölkkor har minskat i antal.

Sett över en längre tidsperiod minskar antalet mjölkkor kontinuerligt medan antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat. Totalt sett pågår en liten men kontinuerlig minskning av antalet nötkreatur.

Antalet grisar beräknas ha minskat med 6,2 procent eller 90 000 djur mellan juni 2019 och juni 2020. Tidigare har grisarna ökat i antal under några år. Antalet avelsgrisar (galtar och suggor) beräknas ha dock ökat med 4,3 procent medan antalet slaktgrisar över 20 kg minskat med 9,1 procent och antalet smågrisar under 20 kg har minskat med 2,5 procent.

Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 509 900 i juni 2020. Det är 7,1 procent färre djur än 2019 och nästan 100 000 färre djur än 2017. Den största minskningen har skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent). Antalet tackor och baggar har preliminärt minskat med 8 100 djur eller 2,9 procent.

Läs statistikrapporten här