Digital djurskyddskonferens

Digital djurskyddskonferens

Den 17 november 2020 anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en digital djurskyddskonferens.

– Vi ser att vi behöver arbeta mer strategiskt och behovsstyrt med djurskyddsfrågor och har därför tagit fram en djurskyddstrategi där vi fokuserar på att alla ska följa reglerna och utveckling av djurhållning och lagstiftning. Strategin visar på det vi ser behöver göras de närmaste fem åren och på konferensen kommer vi berätta mer om detta, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Anmäl dig här.

Källa: Jordbruksverket