Försäljningen av antibiotika till djur minskar i EU

Försäljningen av antibiotika till djur minskar i EU

En ny Esvac-rapport visar fortsatt minskning av försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika. Det skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett pressmeddelande.

Den årliga rapporten om europeisk övervakning av veterinärmedicinsk antimikrobiell konsumtion (Esvac), publicerad av EMA, visar att användningen av antibiotika till djur fortsätter att minska. Den totala försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika i europeiska länder minskade med mer än 34 procent mellan 2011 och 2018.

Under den tidsperioden minskade dessutom den totala försäljningen av vissa veterinärmedicinska antimikrobiella medel som hör till antibiotikaklasser som anses vara viktiga för humanmedicinen. Dessa klasser inkluderar antibiotika som används för att behandla allvarliga infektioner hos människa orsakade av bakterier som är resistenta mot de flesta andra antibiotikabehandlingar. Försäljningen av tredje och fjärde generationens cefalosporiner minskade med 24 procent, polymyxiner minskade med 70 procent, fluorokinoloner minskade med 4 procent och försäljningen av andra kinoloner minskade med 74 procent.

–Den stadiga minskningen av försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika under tio år visar att Europa är på rätt väg för att bekämpa antimikrobiell resistens. EU:s vägledning och nationella kampanjer som främjar försiktig användning av antibiotika till djur har en positiv effekt, säger Ivo Claassen, chef för EMA: s avdelning för veterinärmedicin.

Esvac-rapporten presenterar data från 31 länder. Alla deltagande länder har frivilligt lämnat information om försäljning av veterinärmedicinska antibiotika för 2018. Antalet deltagande länder, som alltså lämnat information, och ökat kraftigt, från nio länder 2010 till 31 länder 2020. Av dessa presenterade 25 länder data för hela perioden 2011–2018.

Sedan starten har Esvac-projektet samordnat och stöttat europeiska länder med att samla in och standardisera försäljningsdata, vilket har bidragit till att förbättra kvaliteten på dessa data. Dessa data har gett värdefull information om omfattningen och trenderna i försäljningen av antibiotika som anses vara av stor betydelse för folkhälsan och djurhälsan.

Från och med i år har vart och ett av de 31 länderna ett separat avsnitt för att bättre redovisa förändringar i försäljningen per antibiotikaklass per land. Vissa länder har beskrivit sina huvudsakliga aktiviteter för att bekämpa antimikrobiell resistens och hur dessa aktiviteter har bidragit till de observerade förändringarna i försäljningen i deras land. Dessa åtgärder inkluderar nationella handlingsplaner för att minska förekomsten av antimikrobiell resistens, nationella kampanjer för försiktig användning av antibiotika hos djur, försäljningsmål, begränsningar för användning av vissa antimikrobiella medel i livsmedelsproducerande djur eller åtgärder för att kontrollera receptbelagda antibiotika hos djur.

Esvac-projektet lanserades av EMA i april 2010 efter en begäran från EU-kommissionen Rapporten publiceras årligen och används som referens och vägledning av forskare, veterinärer och andra vårdpersonal, riskbedömare och beslutsfattare i EU:s medlemsstater.

Källa: EMA