Forskning om hala golv ska ge korna bättre hälsa

Forskning om hala golv ska ge korna bättre hälsa

Forskare vid SLU studerar kornas rörelsemönster och belastning på klövarna för att kunna ge bättre råd anpassade till dagens teknologi i mjölkproduktionen. Agria Djurförsäkring bidrar till forskningen genom sin forskningsfond.

Stiftelsen Lantbruksforskning vill medverka till bättre djurvälfärd men också förbättrad konkurrenskraft och bättre ekonomi för mjölkproducenter. Att korna kan röra sig obehindrat, utan risk för att råka ut för skador och olyckor, påverkar välmående och hälsa, fertilitet och hållbarhet. Därför stödjer stiftelsen nu bland annat två projekt som syftar till att genom rätt golv minska halkrisken och ett projekt som ska utveckla och förbättra dagens klövverkning.

Via Agria forskningsfond bidrar Agria årligen till Stiftelsen lantbruksforskning, ett exempel är projekten om golvval och klövvård.

– Vi vet att dåliga golv i stallarna kan vara en källa till klöv- och benproblem som kan leda till både akuta och smygande skador. Eftersom det drabbar djurens beteende och hållbarhet, men också lantbrukarens ekonomi och produktionen är det här ett viktigt forskningsprojekt för oss, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef häst och lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Hala golv ökar risken för att korna ska halka och råka ut för med fläkning och andra allvarliga skador som följd, men också för att kornas välbefinnande och hälsa påverkas negativt. De blir rädda och försiktiga så att de rör sig mindre och belastar klövarna annorlunda än normalt. De visar sämre brunst och kan inte heller vara så sociala som de önskar.

– Halkrisken varierar när djuren gör olika rörelser. Går de bara rakt fram i lugn takt är risken mindre, så vi utvecklade en metod där vi kan studera halkrisken när kon ska accelerera, svänga och bromsa, säger Evgenij Telezhenko, SLU.

Rillning av betonggolvet, det vill säga att man skär spår i betongen, är en vanlig metod för att försöka minska risken för halkning. Men det finns väldigt lite kunskap om vilken effekt rillningen har och vilka mönster som ger bästa resultat. För att kunna svara på detta har forskare vid SLU utvecklat en metod som ska kunna utvärdera hur halkigt det är genom att använda korna själva som indikatorer.

Läs hela artikeln om forskningsprojekten här.

Källa: Agria