Hundens dvärgbandmask hittad hos varg

Hundens dvärgbandmask hittad hos varg

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har upptäckt två fall av hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) i en studie av prover sparade från obducerade vargar. Detta är första gången som parasiten påvisats hos vilda vargar i landet, trots att den förekommit länge i Sverige.

Enstaka fall av parasitens larvstadium har påvisats hos olika hjortdjur, som är mellanvärdar för denna art av dvärgbandmask.

En ny PCR-analysmetod specifik för hundens dvärgbandmask togs fram 2019. Eftersom prover från varg sparas till SVA:s biobank gjordes under 2020 en studie av äldre prover där det fanns tillräcklig mängd kvar att undersöka. Av 116 undersökta vargträckprover var två positiva för hundens dvärgbandmask.

De två vargar som var positiva för E. granulosus i träckprov var båda födda i Sverige, en hane född 2007 i Amungenreviret, och hanens avkomma, en tik född i Tenskogreviret 2011. Hanen sköts oktober 2012 i Ljusdal, Gävleborgs län, i skyddsjakt på enskilds initiativ. Tiken sköts i skyddsjakt under december 2012 i Bergs kommun, Jämtlands län. Inga andra undersökta vargar under perioden 2012 – 2020 var positiva.

– Resultaten stödjer att parasiten fortsatt förekommer i landet, men till synes i låg omfattning. Övervakningen av parasiten sker löpande då många hjortdjur undersöks varje år, och obducerade vargar nu testas specifikt för både rävens och hundens dvärgbandmask. Vid slakt av renar görs besiktning av inre organ, vilket gör att parasitcystor kan upptäckas. Vid urtagning av hjortdjur fällda under jakt sker en hantering av inre organ, och större cystor i lungor eller lever bör en jägare reagera på, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen vid SVA.

Källa: SVA Foto: Bengt Ekberg/SVA