Nytt virus hittat hos griskultingar med skaksjuka

Nytt virus hittat hos griskultingar med skaksjuka

Det nyupptäckta viruset ”atypiskt porcint pestivirus” har för första gången påvisats hos svenska griskultingar. Viruset har hittats i hjärnvävnad, urin och saliv från griskultingar med skaksjuka.

Skaksjuka är en nervsjukdom som gör att kultingar föds med hjärnskador och neurologiska symptom som skakningar och rörelsestörningar. Skakningarna gör det svårt för griskultingarna att dia och att röra sig, och sjukdomen kan leda till hög dödlighet i drabbade kullar.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i en studie undersökt förekomsten av atypiskt porcint pestivirus hos griskultingar med skaksjuka. Kultingarna provtogs åren 2004 – 2018 i södra Sverige och i Mellansverige, och hos 93% (27/29) av griskultingarna kunde atypiskt porcint pestivirus påvisas i hjärnvävnaden.

Resultaten är viktiga för framtida hälsa och välfärd för griskultingar, men eftersom viruset är nyupptäckt finns det mycket kvar att ta reda på. Det är till exempel ännu okänt hur spritt viruset är bland svenska grisar och om viruset kan orsaka andra hälsoproblem förutom skaksjuka.

Läs hela studien här.

Källa: SLU Foto: aitoff/Pixabay