Pandemidebatt: ”Regeringen bör införa en fristående riskhantering”

Pandemidebatt: ”Regeringen bör införa en fristående riskhantering”

Riskhantering och riskvärdering bör skiljas åt. Så gör man sedan länge inom djursjukvården, men i humanvården och under pandemin ansvarar Folkhälsomyndigheten för båda. Det skapar oklarheter som riskerar att försämra förtroendet, skriver veterinärerna och professorerna vid SLU Ivar Vågsholm och och Martin Wierup på DN Debatt.

Professorerna menar att det faktum att FHM ansvarar både för att göra riskvärderingar och att ge konkreta råd till myndigheter och befolkning om hur pandemin ska hanteras har lett till oklarheter, vilket exempelvis SVT:s Uppdrag Granskning har visat.

Riskvärdering bör enbart baseras på fakta medan riskhanteringen, råden, kan ta folkhälso­mässiga, ekonomiska och andra hänsyn. Den här skillnaden finns på djursidan, och även om en pandemi hos djur och hos människor inte kan hanteras på samma sätt, anser artikelförfattarna att det finns mycket lärdom att hämta från veterinärsidan, som har lyckats utrota smittsamma djursjukdomar.

Artikelförfattarna anser att regeringen bör införa en fristående riskhantering och efterlyser en återgång till åtskillnad mellan funktionerna riskvärdering och riskhantering, samt en mer samordnad pandemibekämpning inom EU.

Martin Wierup är professor emeritus SLU, ledamot av KSLA, tidigare statsepizootolog, veterinärråd och expert för riskvärdering i EU. Ivar Vågsholmär professor och prefekt vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsa (BVF), SLU, ledamot av KSLA, tidigare chef svenska zoonoscenter och expert för riskvärdering i EU.

Källa: DN