Sverige koordinerar nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd

Sverige koordinerar nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd

EU-kommissionen initierar ett nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd med inriktning på idisslare och hästdjur. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fått förtroendet att driva och leda detta konsortium av forskningsinstitutioner. Syftet är bland annat att förbättra tillämpningen av EU:s djurskyddslagstiftning och stödja medlemsstaterna i deras officiella kontroller inom djurskyddsområdet.

Vid SLU är det Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) som koordinerar konsortiets arbete. Utöver Sverige ingår även Italien, Frankrike, Österrike, Irland och Grekland i konsortiet. Tillsammans besitter konsortiet stor erfarenhet av forskning inom djurskydd och djurvälfärd inom de olika djurslagen och ämnesområden som centret ska driva. Referenscentret kommer att bidra starkt till ökad kunskap om djurvälfärd och djurskydd samt sprida god praxis inom djurskyddsområdet.

– Sverige arbetar på flera olika sätt för att stärka djurskyddet inom EU och det är glädjande att vi nu även på detta sätt kan bidra tillsammans med andra europeiska länder, och använda oss av den stora djurskyddskompetens som vi har i Sverige, säger Håkan Henrikson, Sveriges chefsveterinär (CVO) på Jordbruksverket.

SLU har stor erfarenhet av forskning inom djurvälfärd och djurskydd, och expertis inom de olika ämnesområden som centret ska driva. Sverige har redan ett gott samarbete med de övriga djurvälfärdscentren i Europa, vilket möjliggör synergieffekter i arbetet med att stärka djurskyddet i Europa.

– Ett referenscenter för djurvälfärd för idisslare och hästdjur passar väl in i SLU:s övriga verksamhet och det är glädjande att den gedigna kompetens SLU har på området kan tillvaratas. Vi är glada över att EU-kommissionen ger oss detta förtroende, säger Viveka Hillegaart, föreståndare på SCAW/SLU och Harry Blokhuis, professor i etologi, SLU.

Källa: SLU Foto: Sten-Åke Stenberg