Svenskarna dricker mindre mjölk och äter mer kyckling

Svenskarna dricker mindre mjölk och äter mer kyckling

Totalkonsumtionen av kött har ökat med 30 procent sedan 1980 till 83 kg per person 2019, men den har ändå minskat sedan 2016. Det visar Jordbruksverket sin årliga statistik över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2019.

Konsumtionen av fjäderfäkött har ökat mest av de olika köttslagen och var mer än fyra gånger högre per person 2019 jämfört med 1980.

Statistiken visar även att totalkonsumtionen av köksväxter, som exempelvis morötter, tomater och inlagd gurka, har mer än fördubblats sedan 1980, från 42 kg till 86 kg per person. Konsumtionen har ökat mest för färska och frysta köksväxter, från 32 till 70 kg per person.

Direktkonsumtionen av mjölk har däremot minskat med 57 procent sedan 1980, från 160 liter till 68 liter per person 2019. Dock har konsumtionen av mer förädlade mejeriprodukter ökat från 14 kilo till 19 kilo per person.

Livsmedelskonsumtionen uttrycks som produktion + import – export delat med medelbefolkningen. Syftet med statistiken handlar främst om att följa konsumtionsutvecklingen på lång sikt och mindre om att redovisa exakta siffror för specifika livsmedel under enskilda år.

Läs hela rapporten här.

Källa: Jordbruksverket