Kameror installerades på nederländska slakterier efter avslöjanden

Kameror installerades på nederländska slakterier efter avslöjanden

(Uppdaterad text) Nederländska livsmedelsverket har infört regelbundna kamerainspektioner på slakterier. Satsningen har gett resultat och man vill nu dela med sig av sina erfarenheter till veterinärkolleger i Sverige och andra länder inom EU. En första utvärdering av inspektionerna kommer att presenteras under 2021.

– Vi har satt igång systemet och kommer att presentera en utvärdering i år, säger Martin Hennecken, chefsveterinär för kötthygien på det nederländska livsmedelsverket.

Kamerorna sitter där levande djur hanteras i slakterierna, och fokus ligger på djurskyddet. De ska ses som ett stödjande verktyg, ytterligare ett öga på djuren i slakteriet.

Enligt Martin Hennecken har inte mindre än 40 stora och 50 mellanstora slakterier i landet frivilligt installerat kameraövervakning i. Det motsvarar cirka 90 procent av slakten av livsmedelsproducerande djur i landet.

Officiella assistenter, som står under översikt av officiella veterinärer, besöker de medverkande slakterierna för att gå igenom två timmar videofilmer två gånger per månad.

Systemet är uppbyggt så att slakterierna själva äger filmmaterialet, men myndigheter får utföra granskningar av om så begärs.

– De officiella assistenterna är utbildade för det ändamålet och beslutar om eventuella böter. De kan identifiera vissa överträdelser, huvudsakligen av djurskyddet, och går sedan med denna information till de ansvara officiella veterinärerna – som i sin tur utfärdar eventuella sanktioner. Vår juridiska avdelning kontrollerar de juridiska aspekterna.

Martin Hennecken är noga med att poängtera att kamerainspektioner inte ska användas för att ersätta annan inspektionsverksamhet.

– På slakterierna utgör kamerorna ett stödjande verktyg. Slakterierna äger materialet och vi tittar bara på filmerna för att hitta eventuella tecken på överträdelser och i så fall vidta nödvändiga åtgärder.

Det finns ännu ingen uppgift om vad de officiella veterinärerna på de nederländska slakterierna tycker om kamerainspektionerna. Men åtminstone i början fanns ett visst motstånd.

Martin Hennecken berättar att livsmedelsverket planerar att utvärdera kamerainspektionerna i början på nästa år. Därefter vill han gärna komma i kontakt med sina kolleger i Sverige och andra länder inom EU för att dela med sig av resultaten.

– Nederländerna har kommit väldigt långt med det här, säger han och tillägger att kamerainspektionerna inleddes sedan djurrättsorganisationer publicerat filmer som visar grova överträdelser mot djurskyddet.

En huvudanledning till att man i Nederländerna börjat med kamerainspektioner på slakterier är att aktivister förra året avslöjade allvarliga brister i djurskyddet. Detta även på slakterier som många inom branschen ansåg var välskötta.

– Det var en politiskt het fråga och därför fanns ett stort tryck att introducera kameror för att skapa en struktur kring övervakningen. Slakterierna själva insåg också att de behövde göra något, säger Martin Hennecken.

I Sverige har slakteriet HKScan Sweden AB tidigare berättat att de installerat kameror i sina anläggningar. Det är oklart hur många andra slakterier som gjort det. Enligt Livsmedelsverket finns det ingen sammanställning på det. Trots att det finns filmmaterial på HKScan Sweden AB att tillgå, har Livsmedelsverket hittills inte begärt att få ta del av det.

– Vi har inte använt oss av bilder eller filmer. Det har inte funnits något behov, säger Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel, officiell veterinär och senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Text Håkan Frisell, frilansjournalist