Per Wallgren får tre miljoner till forskning om grisar

Per Wallgren får tre miljoner till forskning om grisar

 

Professor Per Wallgren, chef för Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor vid SVA, får 3 Mkr till ett nytt forskningsprojekt. Pengarna kommer från Stiftelsen lantbruksforskning och projektet heter ”Inför ändrad lagstiftning – avvänjning av grisar utan zinkoxid kräver nya strategier”.

– Vårt mål är att förse lantbrukare, rådgivare och veterinärer med bra information för hur man ska förebygga avvänjningsdiarré. En viktig milstolpe är naturligtvis juni 2022 när zinkoxiden förbjuds, men vårt arbete sträcker sig längre än så, säger Per Wallgren.
Hans forskningsprojekt ska nu fördjupa sig i att hitta nya metoder för att avvänja grisar på ett mer miljövänligt sätt.
– Jag ser framemot att hitta goda exempel på hur grisar kan avvänjas från en mjölkbaserad diet utan att använda sig av zinkoxid, och naturligtvis även utan antibiotika.
Projektet ska rulla under tre år, 2021 – 2023. Då Per Wallgren kommer att gå i pension under projekttiden, kommer han att arbeta deltid med detta.