Så påverkas älgar av jakt med hund

Så påverkas älgar av jakt med hund

Runt 80 000 älgar fälls varje år i Sverige, och merparten av dessa jagas med hund. Men hur påverkar denna jaktmetod älgarna? Med hjälp av ny teknik har forskare undersökt detta och sett att älgarna påverkas, men att de ofta återhämtar sig snabbt. Det skriver SLU i ett pressmeddelande.

Genom att mäta hjärtfrekvens, kroppstemperatur och rörelser hos älgar under traditionell älgjakt med löshund har forskare vid SLU och Høgskolen i Innlandet, Norge, kunnat se hur älgar påverkas av att jagas av hund. Studien visar att älgens kroppstemperatur och hjärtfrekvens ökar när den jagas av hund. Den rör sig längre sträckor och snabbare än vanligt och vilar längre än normalt dagen efter.

– Jakt med hund ökar älgens energiförbrukning. Det gör att älgen får mindre tid att söka föda, vilket kan påverka älgens kondition om denna typ av störningar förekommer ofta, säger Wiebke Neumann, forskare i viltekologi vid SLU.

I viss mån tycks älgar ha vant sig vid hundar, visar studien. De stressar inte upp sig i onödan. Och alla älgar påverkas inte av jakten. De älgar som hade mindre än tio minuters kontakt med hund fick inte högre kroppstemperatur eller hjärtfrekvens. Stresspåslaget vid störningen då älghundarna följde efter älgarna gör att de förbrukar mer energi. De älgar som uppvisade tydlig stress vid jakttillfället var bra på att kompensera för det.

– De kompenserade för den ökade energiförbrukningen genom att vila och använda mindre energi dagen efter jakten. Om störningarna inte upprepas frekvent anser vi att älgen kan kompensera utan problem, säger Wiebke Neumann.

I tidigare studier har forskarna visat att älgen anpassar sin energiförbrukning efter klimatet. Under vintern går älgen ner på sparlåga och sänker både kroppstemperatur och hjärtfrekvens för att klara sig. Hur kan jakt med hund då påverka älgen om den sker vintertid?

– En älg i god kondition efter en bra fodersommar har bra med kroppsreserver, så den klarar störningar under vintern om det inte sker ofta. Däremot kan tjurar efter brunsten och kalvar vara mer känsliga för störningar under vintern, eftersom de inte har så mycket fett lagrat. Men det är en sak vi måste studera mer, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU.

Men det är inte bara vintern som är problematisk. Älgen är värmekänslig, och i ett allt varmare klimat utsätts den för mer stress. I många områden finns i dag flera klövviltsarter som jagas med hund. En ökad frekvens av jaktstörningar och högre temperaturer på grund av klimatförändringar kan sannolikt öka energiförbrukningen och därmed öka risken för negativa effekter på kroppskonditionen, menar forskarna.

– En slutsats är att vi behöver studera mer hur olika typer av hundanvändning påverkar klövviltet, säger Göran Ericsson.

Källa: SLU Foto Jon M Arnemo