SVA och Jordbruksverket ska granska djurhållningen

SVA och Jordbruksverket ska granska djurhållningen

Regeringen kommer att ge SVA och Jordbruksverket i uppdrag att granska svensk djurhållning när det gäller risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa.

Uppdraget presenterades vid en pressträff av finansmarknadsminister Per Bolund. Vid pressträffen närvarade också landsbygdsminister Jennie Nilsson, SVA:s generaldirektör Ann Lindberg samt Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

–Felaktig djurhållning stor risk för samhället. Det har vi sett när coronaviruset överförts mellan människor och djur på många minkfarmar, sa Per Bolund.

SVA och Jordbruksverket ska därför granska djurhållningen för att minska risken för nya zoonotiska smittor som har betydande påverkan på folkhälsan. De ska också föreslå insatser och förbyggande åtgärder för att stärka smittskyddet och minimera risken för zoonoser, samt även föreslå hur dessa åtgärder ska finansieras. I sitt arbete ska myndigheterna inhämta Folkhälsomyndighetens synpunkter.

– Sverige har länge arbetat förebyggande inom djurhållningen vilket lett till att vi har en god biosäkerhet och en god djurhälsa. Vi kommer nu utifrån de erfarenheter vi erhållit under pandemin kunna identifiera eventuella ytterligare åtgärder i detta förebyggande arbete för att bidra till att minska risken för framtida utbrott av nya zoonoser, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas 28 feb 2022.