Fler djurhållare ska registrera sig hos Jordbruksverket

Fler djurhållare ska registrera sig hos Jordbruksverket

Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial registrera sin verksamhet hos Jordbruksverket. Veterinärklinik räknas inte som anläggning.

Syftet med den nya lagen är att underlätta smittspårning och hantera sjukdomsutbrott. Det nya registreringskravet omfattar många nya arter som inte har registrerats tidigare, bland annat hästhållare. Med anläggning menas exempelvis ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo. Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om man inte själv inte äger eller tar hand om dem.

Jordbruksverket har redan i dag ett register för produktionsplatser för nötkreatur, svin, får och getter samt för fjäderfän och värphöns. Djurhållare som sedan tidigare registrerat sin produktionsplats ska kontrollera att de uppgifterna är aktuella Produktionsplatser byter nu namn till anläggningar.

Den som driver en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur, och djuret får inte hållas i kommersiellt syfte.

Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som i kommersiellt syfte transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig.

Sedan den 5 februari går det att

Från och med april kommer det även att vara möjligt att registrera anläggningar med vattenlevande djur.

Källa: Jordbruksverket