Kalkonbesättning drabbad av fågelinfluensa

Kalkonbesättning drabbad av fågelinfluensa

Ytterligare en kalkonbesättning har drabbats av fågelinfluensa, denna gång i sydöstra Skåne. Det är det sjunde fallet av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige denna influensasäsong, tredje fallet på kalkon. Det skriver Jordbruksverket.

Fågelinfluensa har konstaterats på en anläggning med slaktkalkoner i sydöstra Skåne. Anläggningen är spärrad och ett restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen har satts upp. Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

3 500 kalkoner har avlivats och anläggningen kommer att saneras. De fågelinfluensavirus som cirkulerar nu är mycket smittsamma mellan fåglar men har inte visat några tecken på att smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom.

− Vi ser fortsatt en stor spridning av fågelinfluensan i Europa, och det kommer inte som en överraskning att vi får fler fall även i Sverige. Vädret är väldigt gynnsamt för viruset just nu och så länge vi har vinterväder finns det tyvärr risk för fler utbrott. Normalt ser vi en minskning av cirkulerande virus bland vilda fåglar när vi får högre temperaturer och mer solsken, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär Jordbruksverket.

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att dina fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar. Biosäkerhet är åtgärder som utförs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar.

Källa: Jordbruksverket Foto Mostphotos