Kylan försvårar bekämpningen av fågelinfluensan

Kylan försvårar bekämpningen av fågelinfluensan

Fågelinfluensan fortsätter att vara ett stort problem. Enligt Jordbruksverket har smittan vid det senaste fallet på en stor en värphönsbesättning i Mönsterås, Kalmar län, spridits ytterligare. Samtliga djur på anläggningen måste nu avlivas och destrueras. Totalt handlar det om 2 miljoner höns.

I och med att ytterligare byggnader på anläggningen berörs så utökas restriktionsområdet runt besättningen.

− Vi jobbar intensivt med smittbekämpningen för att skydda andra besättningar i närheten. Det gör vi genom att tömma stallarna och skicka fåglarna till destruktion så att anläggningen sedan kan saneras. Det är ett mycket omfattande och resurskrävande arbete. Tyvärr ställer det rådande vädret med kyla och snö till det för oss i smittbekämpningsarbetet, viruset trivs nämligen alldeles för bra i detta väder, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Sverige har sedan november haft fem bekräftade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar. Runt om i Europa rapporteras kontinuerligt om nya fall. Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Ett intensivt arbete pågår på anläggningar i Skåne och Kalmar län. Målsättningen är att snabbt stoppa smittspridningen. Restriktionsområde har satts upp runt besättningarna vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar.

Inom beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.

Aktuella restriktionsområden

Källa: Jordbruksverket