Halta hästar ändrar utseende och beteende

Halta hästar ändrar utseende och beteende

Ny kunskap om hur hästar uttrycker rörelserelaterad smärta kan användas för att ta fram smärtskalor, skriver SLU.

Smärta från olika delar av rörelseapparaten är vanligt förekommande hos hästar och visar sig oftast som ett asymmetriskt rörelsemönster, hästen blir halt. Nu har det visat sig att majoriteten av ridhästar i träning rör sig asymmetriskt till lägre eller högre grad. Det är oklart vilka av dessa hästar som har ont. Vid SLU har forskare undersökt om hästarnas ansiktsuttryck och beteende kan användas för att tidigt upptäcka rörelserelaterad smärta hos hästar.

I studien inducerades en kortvarig, mild till måttlig, övergående hälta hos åtta friska hästar. Graden av smärta som hästarna upplevde när de stod i boxen bedömdes av tre olika personer utifrån hästarnas ansiktsuttryck och beteende. Bedömningen gjordes med hjälp av fyra olika smärtskalor, protokoll som har utvecklats för att sammanställa och förbättra smärtbedömning hos hästar. Graden av hälta i rörelse bedömdes med upprepade objektiva rörelseanalyser. Efter mätningarna analyserades sambandet mellan graden av hälta och de beteenden och ansiktsuttryck som registrerats med hjälp av smärtskalorna från hästarna i vila.

Bara vissa av de beteenden som bedömdes i smärtskalorna var tydligt associerade till rörelserelaterad smärta. Framför allt var det viktigt om hästen avlastade det onda benet, hur huvudet hölls i förhållande till manken, var hästen stod i boxen, och i vilken grad den hade fokus på och interagerade med omgivningen. Även ansiktsuttrycket förändrades när hästarna hade ont.

Denna nya kunskap om hur hästar uttrycker rörelserelaterad smärta kan användas för att ta fram anpassade smärtskalor för tidig upptäckt av smärtutlöst hälta hos hästar.

Studien är genomförd vid SLU och finansierad av Formas.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Foto Jenny Svennas Gillner