Köttimporten fortsätter minska

Köttimporten fortsätter minska

Importminskningen av kött accelererade under pandemiåret 2020. Minskningen var 14 procent jämfört med minus 2 procent 2019. Den svenska produktionen av kött ökade samtidigt med 2,6 procent. Det skriver Jordbruksverket i en sammanställning av livsmedelsmarknaden.

– Importerat kött efterfrågas i mindre utsträckning när vi drar ner på vårt uteätande, eftersom restaurangsektorn har en relativt hög andel importerat kött. Samtidigt äter vi fler måltider i hemmen med råvaror som köpts in i dagligvaruhandelns butiker eller via e-handel, där andelen svenskt kött är hög. Det menar Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Större efterfrågan på svenskt kött och minskad import betyder också att den svenska marknadsandelen för kött steg tydligt förra året, till 72 procent. Det är den högsta nivån på 15 år och kan jämföras med bottennivån 2013 som var 60 procent. En effekt av att importen minskade mer än vad produktionen ökade samtidigt som exporten var relativt oförändrad, är att totalkonsumtionen av kött sjönk med 4,5 procent till 78,6 kg/capita. Det är den lägsta nivån på 20 år och 9,7 kg/capita lägre än den högsta noteringen 2016.

Marknadsutvecklingen 2020 påverkades av tillfälliga anpassningar i samhället, där en stor andel av befolkningen plötsligt ändrade sitt sätt att handla, äta, umgås och jobba. Men i grunden finns också en växande efterfrågan på svenska och närproducerade livsmedel, liksom en trend mot mindre kött och mer vegetariskt.

– En ytterligare orsak till minskad köttkonsumtion 2020 kan vara att vi äter något enklare lunchmåltider med mindre andel kött hemma än på restaurangbuffén, samtidigt har efterfrågan på snabblagat kött som färs och charkprodukter ökat, säger Åsa Lannhard Öberg.

Sammanfattningsvis har totalkonsumtionen av kött ökat med 23 procent per person och år sedan 1980. De senaste åren har emellertid köttkonsumtionen minskat och ligger nu på 78,6 kg per person 2020. Det köttslag som har ökat mest sedan 1980 är fjäderfäkött som har fyrdubblats till 21,5 kg per person 2020.

Från 1980 fram till 2020 har totalkonsumtionen av konsumtionsmjölk minskat med 59 procent och ligger 2020 på 65,8 liter per person. Under samma tidsperiod har dock konsumtionen av ost ökat med 40 procent till 19,7 kg per person och år 2020. Även konsumtionen av syrade produkter har ökat med 27 procent till 29,0 liter per person 2020.

Länk till rapporten här

Källa: Jordbruksverket