Ny DNA-teknik kartlägger spridningen av kvarka

Ny DNA-teknik kartlägger spridningen av kvarka

I den hittills mest omfattande vetenskapliga studien rörande en hästpatogen, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften ’Microbial Genomics’, har forskare från 18 länder tagit hjälp av DNA-sekvensering för att kartlägga kvarka sprids över hela världen. Global hästhandel är en stor del av problemet. Det skriver vaccintillverkaren Intervacc i ett pressmeddelande.

Kvarka är den vanligaste infektionssjukdomen på häst, med mellan 50 till 100 utbrott per år i Sverige och över 600 utbrott per år i Storbritannien. Den smittsamma bakterien Streptococcus equi invaderar lymfknutorna som finns på hästens huvud och nacke och får dem att svullna och bilda abscesser. I omkring 2 procent av sjukdomsfallen kan abscesserna bli så omfattande att de formligen stryper hästen till döds.

En del av de hästar som återhämtar sig förblir dock dolda smittbärare. De uppfattas av omgivningen som helt friska djur, men de sprider bakterien till den omgivande miljön och till andra hästar de kommer i kontakt med.

–När vi använder normal diagnostik för att undersöka Streptococcus equi-stammarna ser de nära på identiska ut, men när vi tar hjälp av DNA-analyser av bakterien, har vi kunnat spåra olika varianter och hur de sprids över världen, säger professor Matthew Holden vid University of St Andrews.

Genom att lägga ihop de olika bitarna i ett omfattande pussel har forskarna kunnat visa att sjukdomsfall i Argentina, Storbritannien och Förenade Arabemiraten var nära kopplade till varandra. Detta tillsammans med flera andra exempel visar att dagens globala handel med hästar och internationella rörelsemönster för hästar bidrar till att sprida sjukdomen.

Utöver den nu framtagna informationen erbjuder plattformen Patogenwatch nätbaserad övervakning för bland annat kvarka. Den möjliggör för laboratorier att ladda upp och tolka sina genom- och epidemiologiska data i nästan realtid. Patogenwatch kommer att användas för att övervaka uppkomsten och spridningen av nya varianter och på så sätt hjälpa till att ge underlag för åtgärder och beslutsfattande, enligt säger professor David Aanensen vid The Centre for Genomic Pathogen Surveillance på universitetet i Oxford.

Kvarka har allt sedan medeltiden då den först dokumenterades, drabbat hästar i världens alla hörn med ett undantag: Island. Det domen beror på att Island sedan över 1 000 år har förbud mot import av hästar.

”Den här nya studien ger bevis för den viktiga roll som transport av hästar spelar för att sprida sjukdomen, vilket ger nya möjligheter till insatser för att förhindra framtida utbrott”, kommenterar Professor James Gilkerson vid universitetet i Melbourne, tillika ordförande i International Equine Infectious Diseases Committee.

Hästar transporteras i dag över hela världen när de flyttas till nya anläggningar eller deltar i tävlingar och evenemang. Nya fall av kvarka kan förhindras genom att behandla dolda smittbärare innan de sprider bakterierna. Den här nya forskningen inom kvarka och den nya onlineverktyget Pathogenwatch, ger möjlighet att spåra infektionsförloppet och få kontroll över Streptococcus equi bakteriens globala livsstil och att stalldörren på så sätt kan hållas stängd redan innan denna hästpatogen har hunnit knackat på.

Länk till publikationen här