Så blev tältstallet i Valencia en smitthärd

Så blev tältstallet i Valencia en smitthärd

Dåligt smittskyddsarbete ledde till katastrofen i Valencia, där nu nio hästar har dött i EHV-1 och ett hundratal fått symtom. Det skriver Dagens Nyheter i ett stort reportage om hur viruset kunde spridas så snabbt.

Det första misstaget var att stalla upp hästarna i tillfälliga boxar i ett stort tält. Då stod 150 hästar åt gången och andades samma luft. Ingen uppdelning i sektioner hade gjorts.

När smittan väl var ett faktum fanns ingen beredskapsplan för att separera friska hästar från sjuka. Det fanns hästar med feber på anläggningen redan i februari, men det tog tid innan arrangörerna förstod vilket virus det rörde sig om. Därför tilläts hästar resa hem och sprida sjukdomen i sina hemländer Belgien, Frankrike, Tyskland, Qatar och Sverige. Först den 22 februari stängdes anläggningen och ingen fick lämna den.

De första dagarna fanns bara en veterinär på plats, som fick jobba dygnet runt. Det fanns inte heller tillräckligt med kapacitet på veterinärkliniker i närheten och det saknades hängmattor. När allvaret stod klart skickade FEI veterinärer till Valencia. Svenska Ridsportförbundet skickade en representant.

Nu har nio hästar dött i EHV-1: Två på tävlingsplatsen, tre på klinik i Valencia, två på en klinik i Barcelona och två efter hemkomsten till Tyskland.

I onsdags hölls ett möte med bland andra de spanska myndigheterna, åtgärder har vidtagits, behandlingsrutiner införts och läget har ljusnat något. Men om det räcker för att få stopp på smittspridningen återstår att se.

”Det verkar som om viruset har blivit mer smittsamt på senare år”, säger förbundsveterinär Peter Kallings till DN.

 

Källa: DN