Fågelinfluensan drar norrut

Fågelinfluensan drar norrut

I takt med att flyttfåglarna rör sig norrut under vårflytten upptäcks också fler fall av fågelinfluensa längre norrut i landet än tidigare. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Samtidigt har verket lättat på restriktionerna i vissa övervakningsområden i södra Sverige.

Hittills i år har 21 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensa. De allra flesta i södra Sverige men senaste fallet, en hobbybesättning i Ekerö kommun, visar att smittan drar sig allt längre norrut.

Antal fall per län 2021

  • Skåne: 11
  • Kalmar: 2
  • Östergötland: 5
  • Halland : 1
  • Västra Götaland: 1
  • Stockholm: 1

Bland dessa 21 fall finns sex hobbybesättningar och en djurpark, övriga är kommersiella besättningar av varierande storlek och produktion.

− Erfarenheter från tidigare fågelinfluensasäsonger pekar på att riskområdena för sjukdomen sprider sig norrut under mars och april, så det är sannolikt att antalet utbrott av fågelinfluensa fortsätter öka innan sol och värme bromsar smittspridningen. Både kommersiella besättningar och hobbybesättningar bör gå igenom sina rutiner för biosäkerhet och säkerställa att de följs av alla som rör sig i och runt besättningarna, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

I Simrishamn kommun, Skåne, Linköpings kommun, Östergötland, samt Mönsterås och Oskarshamns kommun, Kalmar, har restriktionsområden upphört. Det innebär att Kalmar inte längre har några restriktionsområden i länet. Skåne, Östergötland och Halland har fortfarande områden som berörs av restriktioner och skyddsnivå 3. Skyddsnivå 2 fortsätter gälla i övriga Sverige.

Djurägare i hela landet uppmanas fortsatt vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Källa: Jordbruksverket