Smittvägarna för kvarka lömskare än man trott

Smittvägarna för kvarka lömskare än man trott

En brittisk forskningsstudie ger ny vägledning om hur kvarka sprids och kan undvikas, skriver läkemedelsbolaget Intervacc i ett pressmeddelande. Studien visar att sjukdomens smittovägar är lömskare än man tidigare trott.

–Vi vet nu att kvarkabakterien kan överleva i flera år. Den kan färdas med tillfrisknade, dolda smittbärande hästar utan symtom mellan länder och kontinenter. Det gör det aktuellt med restriktioner i stallen, säger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc i Sverige och en av forskarna bakom rapporten.

Den aktuella vetenskapliga studien uppges vara den hittills mest omfattande när det gäller hur kvarka sprids över världen. Med hjälp av en ny DNA-analysteknik har de brittiska forskare som lett studien bland annat upptäckt att det finns olika varianter av kvarkabakterien, Streptococcus equi.

Studien är ett samarbete mellan forskare i 18 länder. De har identifiera tävlingshästar och importerade hästar som smittspridare, och forskningen visar att hästar som tillfrisknat från kvarka fortfarande kan vara smittbärare. Nya fall av kvarka kan förhindras genom att behandla dolda smittbärare innan de sprider bakterierna.

–Kvarkabakterien kan överleva i flera år hos smittbärande hästar. Därmed kan hästar som tidigare varit smittade och inte längre visar symtom vara smittspridare. Det gör spridningen mycket lömsk. Därför tror jag att nya rekommendationer kommer att bli följden av denna studie, säger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc.

Han anser att rekommendationerna bör innefatta förebyggande åtgärder som tester före och efter resor samt vid import av hästar.

–Vaccination kommer också att bli viktigt för att förhindra sjukdomen som ju också orsakar följdsjukdomar. I stallmiljö krävs en hel del förebyggande arbete för att miljön ska vara smittsäker, visar forskningen.

Andra rekommendationer som kommer att behövas är att nya hästar till en början ska stå i ett separat stall, och hållas avskilda från de andra hästarna även utomhus under en karantänstid. Optimalt är också att stallpersonal sköter hästarna i karantänsstallet sist, efter att de har skött om de hästar som funnits på gården en längre tid och att man byter kläder och skor mellan stallarna. Rekommendationen att inte låta hästar från olika gårdar dricka vatten ur samma hink kommer också att behöva gälla liksom att inte använda samma utrustning till hästarna.

Andrew Waller beskriver studien som ett forskningsgenombrott.
Den är den första i sitt slag och bidrar till att förbättra kunskapen om kvarka. Genom studien har vi blivit medvetna om hur kvarkabakterien kan överleva lång tid – och därmed långa distanser. Det finns fall som visar på smittspridning mellan hästar från Australien och Dubai samt England och Argentina.

Källa: Intervacc