Hobbyhönsen får gå ute

Hobbyhönsen får gå ute

Sol och värme bromsar smittspridningen av fågelinfluensa. Nu sänker Jordbruksverket, efter samråd med SVA, skyddsnivån vilket bland annat innebär att hobbyhöns får gå ute. Risken för fågelinfluensa är dock fortfarande förhöjd.

Den skyddsnivå som sänks avser fåglar som hålls för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur. Senaste konstaterade fallet av fågelinfluensa på tamfågel gjordes den 20 april i Skåne.

̶ Säsongen 2020-2021 är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige, Det har varit en lång och krävande period för landets alla fjäderfähållare. Vi har fått många frågor från hobbyhönsägare så det känns bra att vi nu ser ljuset i tunneln och successivt kan börja lätta på restriktionerna, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Hittills i år har 22 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensa. De allra flesta i södra Sverige.

Skåne har fortfarande ett område som berörs av restriktioner och skyddsnivå 3, vilket innebär skärpta krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar.

I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2 för kommersiella anläggningar.

För fåglar i fångenskap, till exempel hobbyhöns, gäller alltså inte skyddsnivå 2 längre. Det innebär att hobbyhöns inte behöver vara inhägnade när de är ute.

Det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Källa: Jordbruksverket