SVA får 5 Mkr till forskning om antibiotikaresistens i vatten

SVA får 5 Mkr till forskning om antibiotikaresistens i vatten

Hur sprids antibiotikaresistenta bakterier i vattenmiljöer och hur påverkar det förekomsten hos boskap och vilda djur? Det är några av frågorna som forskningsprojektet ” Pairwise” ska undersöka. Hela projektet har beviljats 15 miljoner kronor och SVA har fått 5 miljoner kronor för att koordinera det, skriver SVA i ett pressmeddelande.

SVA:s del finansieras av Vetenskapsrådet och Stefan Börjesson, forskare på SVA, ska koordinera hela projektet.

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar i hela världen och finns i alla typer av miljöer – vilket är mycket oroande. Pairwise har bildats för att forska kring spridningen. Projektet är ett unikt forskningssamarbete mellan sju olika nationella och internationella forskningsinstitut och universitet.

Den långa titeln på projektet är ”Spridning av antibiotikaresistenta bakterier, antibiotikaresistensgener och antibiotika i vattenmiljöer och hur denna förekomst påverkar förekomst hos boskap och vilda djur”. Stefan Börjesson på SVA förklarar varför forskningen är viktig:

– Vi vet väldigt lite om hur spridningen av antibiotikaresistenta bakterier ser ut. Genom den här forskningen kommer vi att förstå mer om miljöns roll i spridningen. Vi ska framför allt rikta in oss på hur de sprids i ytvatten nedanför reningsverk och sen vidare. Bland annat vill vi förstå om och hur förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos vilda djur och bland boskap påverkas av kontaminerade vatten.

Avloppsvattensreningsverk är en viktig introduktionsväg för antibiotikaresistenta bakterier och antibiotika från djur, människor och industrin till miljön. Pairwise ska ge en bättre bild av avloppsvattensreningsverkens roll, och visa vad som sedan händer i det vattensystem som tar emot det renade avloppsvatten.

Målen för Paiwise är att:

  • Skaffa kunskap om hur antibiotikaresistenta bakterier, gener som ger antibiotikaresistens och antibiotika, sprids i ytvatten nedanför avloppsvattensreningsverk, samt hur denna spridning och förekomst påverkas av olika miljö- och klimatfaktorer som temperatur och vattentyp.
  • Påvisa om ytvatten påverkat av utsläpp från avloppsvattensreningsverk i sin tur påverkar antal och typ av antibiotikaresistenta bakterier hos boskap som har kontakt med detta ytvatten.
  • Få kännedom om vattenfåglars roll runt spridning och introduktion av antibiotikaresistenta bakterier i och mellan olika vattenmiljöer.

Pairwise tar till skillnad mot tidigare studier ett helhetsgrepp genom att koppla ihop hur lokala förhållanden som typ av mottagande vattensystem, typ av reningsverk och klimat påverkar förekomsten och spridningen i mottagande vattensystem, samt hur det påverkar eventuell spridning till boskap och vilda fåglar. Projektet använder harmoniserad högupplöslig metodik och gör upprepade mätningar över tid. Detta ger möjlighet att jämföra de skilda förutsättningar som råder i Skandinavien, kring Medelhavet och i tropiska Afrika.

Källa: SVA Foto: Bengt Ekberg/SVA