Ulla Håkanson finansierar forskning om EMS

Ulla Håkanson finansierar forskning om EMS

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får finansiering från Ulla Håkansons stiftelse. Dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till SLU.

En förändrad ämnesomsättning hos häst kan bland annat leda till sjukdomen ekvint metabolt syndrom (EMS) som karaktäriseras av insulinresistens och en ökad risk för fång. Forskning kring detta område har bedrivits under ett antal år vid SLU men behovet av ytterligare kunskaper är stort, bland annat inom diagnostik och behandling.

Hästar kan drabbas av dessa sjukdomar bland annat på grund av felaktig utfodring, för lite motion och risken för sjukdom ökar hos äldre hästar, ett viktigt skäl till att Ulla Håkanson gärna vill ge bidrag till ytterligare forskning inom området.

–Genom Stiftelsen vill jag sätta hästens bästa i centrum och det projekt jag nu stöder har stor betydelse för hästens hälsa och välfärd. Forskningen har direkt och praktisk betydelse för hur vi sköter våra hästar, säger Ulla Håkanson som har fyra hästar på sin gård utanför Kristianstad varav tre är över 25 år.

Den kända dressyrryttaren, som har flera OS och VM bakom sig, har stöttat flera projekt vid SLU. Hon har finansierat en studie om samspelet mellan människa och häst och stödjer också kunskapssajten HästSverige. Det senaste bidraget gör det möjligt för veterinär Sanna Truelsen Lindåse att fortsätta studera rubbningar i ämnesomsättningen hos häst med fokus på EMS och insulinresistens. Sanna ingår i en forskargrupp inom hästmedicin vid SLU som leds av professor Johan Bröjer och universitetslektor Katarina Nostell. I projektet skall Sanna studera effekterna av att ge hästarna SGLT2-hämmare, ett humanläkemedel som används för behandling av högt blodsocker. Förhoppningen är att minska drabbade hästars insulinresistens, den vanligaste orsaken till att hästar utvecklar fång.

–Jag tycker det är särskilt glädjande att Ulla väljer att stötta forskning kring sjukdomar som inte primärt drabbar unga hästar i tävlingskondition. Fokus inom forskningen och branschen tenderar inte sällan att ligga på hästens mest aktiva år men för oss är hästens välmående viktigt i alla livsskeden, säger Sanna.

I och med det senaste avtalet har Ulla Håkansons stiftelse lämnat bidrag till SLU:s forskning på totalt 4,25 miljoner kronor.

Bildtext: Ulla Håkanson med sin tävlingshäst Diddy Cool. Foto Carin Wrange.

Källa: SLU