Håkan Henrikson ny vd för Gård & Djurhälsan

Håkan Henrikson ny vd för Gård & Djurhälsan

Håkan Henrikson har utsetts till vd för Gård & Djurhälsan, enligt ett pressmeddelande. Håkan Henrikson har tidigare haft olika befattningar på Jordbruksverket, de senaste åren som näringslivschef och chefsveterinär. Han har även varit chef för Distriktsveterinärerna och divisionsdirektör för främjande och förvaltning. Han börjar sin anställning vid Gård & Djurhälsan den 1 november.

Gård & Djurhälsan är ett rådgivningsföretag inom animalieproduktion med målet att uppnå en lönsam och hållbar svensk köttproduktion som tryggar en hög djurvälfärd.

– Efter mina år som svensk chefsveterinär i EU kan jag konstatera att vi har en fantastisk djurhållning i Sverige, som borde ha en stor potential att växa. Gård och Djurhälsan har en viktig roll i detta arbete med den spetskompetens som företaget besitter. Vårt goda hälsoläge är en stabil bas att utgå ifrån, men vi måste också arbeta med lönsamhet och utveckling, säger Håkan Henrikson.

Gård & Djurhälsan jobbar bland annat aktivt med att bidra till att uppfylla den svenska livsmedelsstrategin. Under pågående pandemi har det blivit tydligt att landet är beroende av en hållbar inhemsk köttproduktion. Förbättrad lönsamhet samt ökade satsningar i branschen är viktiga för att detta skall bli verklighet. Detta är något som Håkan ser som en viktig och stimulerande utmaning framåt för företaget.

–Jag vill börja med att sätta mig in i verksamheten, men är klar över att Gård och Djurhälsan ska vara en naturlig och uppskattad aktör för den svenska köttproduktionen. Vi måste fokusera på resultat och sätta upp långsiktiga konkreta mål tillsammans med styrelsen för att skapa ett ännu bättre rådgivningsföretag, säger Håkan Henrikson.

Håkan är legitimerad veterinär från Uppsala och har en även en MBA från Stockholm. Håkan har varit med om att skapa grunden för Distriktsveterinärerna, som de ser ut i dag, som dess chef i mer än 10 år. Det har varit ett stort förändringsarbete för att möta både en förändrad djurhållning och en förändrad veterinärmarknad. Denna erfarenhet har han nytta av då han byter myndighetsrollen mot marknadsrollen där han ska vara drivande i arbetet med svensk produktionsutvecklingen på gårdsnivå samtidigt som han skall säkerställa att den svenska goda djurhälsan vidmakthålls.

Källa: Gård & Djurhälsan