Sporthästens mikrobiom bidrar till prestationen

Sporthästens mikrobiom bidrar till prestationen

Tarmbakterier kommunicerar med mitokondrier för att höja sporthästens prestanda, enligt en franska forskare. Studien visar att vissa mikroorganismer möjliggör en effektivare energiproduktion, vilket på sikt kan förändra hur hästar tränas och utfodras.

Hos hästar, liksom hos människor, finns en koppling mellan tarmens mikrobiota och mitokondrierna. Franska forskare, huvudsakligen från INRAE, tog blod- och fekalprover från 20 friska fälttävlanshästar som liknade varandra i ålder och prestationsnivå. Proverna togs i början och slutet av en internationell fälttävlan i Fontainebleau. Provsvaren gav information om sammansättningen av hästarnas mikrobiota och metaboliter, men också om de kemiska signaler som produceras av bakterierna och uttrycket av specifika gener.

Forskarna upptäckte att vissa typer av hästtarmbakterier kan producera kemiska signaler som kommunicerar med cellernas mitokondrier. Enligt studien kan detta påverka genuttrycket. De gener som uttrycks eller aktiveras på detta sätt hjälper cellerna att anpassa sig till energimetabolismen, till exempel under ett lopp. De metaboliter som då produceras av tarmbakterierna tros fördröja hypoglykemi och inflammation i cellerna, något som ökar energiproduktionen och höjer hästens prestanda. Mitokondrierna, som är av bakteriellt ursprung, kan alltså ha behållit sin förmåga att kommunicera och interagera med, eller åtminstone fånga upp, signaler från tarmens mikrobiota.

Enligt forskarna är studien på hästar ett bra sätt att bedöma samspelet mellan tarmbakterier och mitokondrier. En bättre förståelse för kommunikationen mellan mitokondriell funktion och tarmmikrobiomet kan bidra till att förbättra prestationen hos hästar. Upptäckterna banar väg för nya träningsprotokoll och utfodring. Kosttillskott som kombinerar probiotika med prebiotika som tjänar till att förbränna dessa bakterier, kan vara ett effektivt sätt att förbättra balansen hos sporthästarnas mikrobiom.

Källa: Vétitude.fr