Fortsatt gott resistensläge för djur

Fortsatt gott resistensläge för djur

Rapporten Swedres-Svarm redovisar antibiotikaanvändning och resistensläge inom djur- och humanvården i Sverige. Den ges ut årligen i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Årets rapport visar, liksom tidigare rapporter, att situationen i Sverige överlag är bra när det gäller förekomst av antibiotikaresistens hos djur och användning av antibiotika till djur.

Antibiotikaförsäljningen har minskat kraftigt sedan mitten av åttiotalet för att de senare åren ha stabiliserats på en jämförelsevis låg nivå. Förekomsten av resistens bland bakterier från djur har generellt sett varit stabilt låg.

– Det förhållandevis goda läget kan ses som ett kvitto på det långvariga arbete som gjorts i Sverige. Av myndigheter, akademi, kliniskt verksamma veterinärer och näringen, var för sig och i samverkan, säger Oskar Nilsson, ansvarig för övervakningen vid SVA.

Sedan år 2001 har SVA årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor.

Källa: SVA