Halm är bra foder för häst enligt studie

Halm är bra foder för häst enligt studie

För första gången har en grupp europeiska forskare studerat effekterna av utfodring av halm till hästar i ett gemensamt forskningsprojekt.

I Sverige har forskarna redan tidigare rekommenderat halm som ett komplement till hö eller hösilage för hästar med lågt energibehov, överviktiga hästar och hästar som riskerar att utveckla fång eller vid vallfoderbrist.

– Denna rekommendation står fast. Men med de nya forskningsresultaten har vi mer fakta som visar på de positiva effekterna av halm som fodermedel. Vi ser att hästar som fodras med halm har längre ättider, något som ligger i linje med hästens naturliga beteende. Hästar fick lägre insulinnivåer, det är en effekt som är intressant för hästar som är på väg att utveckla fång eller har haft fång, säger Anna Jansson professor i djurfysiologi vid SLU.

Nivån på serotonin mättes även av forskarna och här syntes en skillnad mellan foderstaterna.

– Serotonin är ett komplext hormon, men både serotoninnivåerna och ätbeteendet antyder att när hästarna fick halm fick de en ökad mättnadskänsla, säger Anna Jansson som är medförfattare till studien.

En tidigare studie från Danmark har visat att hästar som utfodrats med halm kan ha en ökad risk att få magsår. Tack var resultaten från den nya studien där hästarna utfodrades med 50 procent vetehalm av god hygienisk kvalitet och 50 procent hösilage med högt näringsinnehåll har forskarna från Storbritannien, Danmark, Island och Sverige kunnat avskriva de negativa farhågorna kring halm som hästfoder. Forskargruppen har dessutom nått konsensus kring att halm är ett bra fodermedel för överviktiga hästar, hästar med lågt energibehov, eller de hästar som är riskgruppen för att utveckla fång.

– Det är viktigt att vi kan reda ut detta. Om europeiska tongivande forskare och veterinärer driver en linje att halm inte är ett bra fodermedel kan det förr eller senare få genomslag även i Sverige och det vore synd när halm är så pass bra fodermedel, säger Anna Jansson som är initiativtagare till studien.

En ganska stor del av den svenska hästpopulationen är mer eller mindre överviktiga. Det finns inte någon stor studie, men i en mindre studie på ridhästar så visade sig 30 procent vara överviktiga. För dessa hästar är en foderstat med halm något som forskarna rekommenderar.

I studien som genomfördes vid SLU i Uppsala deltog sex hästar av raserna shetlandsponny, russ och varmblodiga travhäst. De fodrades under första perioden med ensilage och sedan fodrades de med 50 procent vetehalm av god hygienisk kvalitet och 50 procent ensilage med högt näringsinnehåll. Denna typ av studier ger säkrare resultat än om två grupper med hästar jämförs.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Animals i juli 2021. Författare: Anna Jansson, Patricia Harris, Sara Larsdotter Davey, Nanna Luthersson, Sveinn Ragnarsson och Sara Ringmark.

Källa: ATL
Foto: Mostphotos