Nya regler ska skydda grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos

Nya regler ska skydda grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos

Den 1 september träder Jordbruksverket nya föreskrifter för sjukdomarna PRRS hos gris respektive paratuberkulos hos nötkreatur i kraft. Syftet är att skapa nationella krav för att förhindra sjukdomsspridning när grisar och nötkreatur flyttas mellan svenska anläggningar.

PRRS (porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom), är en virussjukdom som drabbar grisar. Sverige är, efter bekämpning av utbrott under 2007, fritt från PRRS sedan 2008 och är ett av få länder i världen som är fritt från sjukdomen.

Paratuberkulos är en kronisk tarminfektion hos idisslare som förekommer i många länder. Även när det gäller paratuberkulos hos nötkreatur har Sverige en unik och dokumenterat god status. Tack vare årtionden av kontroll och övervakning finns sjukdomen sannolikt inte längre i den svenska nötkreaturspopulationen.

– Äntligen har vi nya föreskrifter på plats som ska bidra till att Sverige framöver kan arbeta ännu mer förebyggande och kraftfullt mot spridning av PRRS och paratuberkulos i svenska gris- respektive nötkreatursanläggningar, säger Lena Hellqvist Björnerot, ställföreträdande chefsveterinär (CVO) på Jordbruksverket.

De nya föreskrifterna är baserade på EU:s nya djurhälsoförordning men de är nationella regler som gäller när grisar respektive nötkreatur flyttas in i och mellan svenska anläggningar, oavsett om djuren kommer från Sverige eller ett annat land.

Sverige får inte ställa krav utöver EU:s på avsändande anläggning i andra länder. Genom de nya föreskrifterna hanterar därför Jordbruksverket eventuella risker med utländska djur efter det att de kommit in i Sverige – föreskrifterna är alltså inte införselregler.

De nya reglerna träder i kraft 1 september och gäller för alla som hanterar grisar och nötkreatur i Sverige – som djurhållare, transportörer, och den som driver slakteri.

Reglerna innebär bland annat att:

  • Den som tar in grisar från anläggningar som inte är fria från PRRS ska isolera djuren i en PRRS-isolering under minst 28 dagar. Isoleringen ska vara godkänd av Jordbruksverket. När grisarna står i isoleringen ska en veterinär ta blodprov på dem två gånger med minst 21 dagar mellan provtagningstillfällena.
  • Den som tar in nötkreatur från anläggningar som inte har dokumenterat god status avseende paratuberkulos ska låta undersöka djuren i flera steg. I det första steget ska en veterinär provta djuren genom både ett blodprov och ett träckprov i isoleringen för att se om djuren bär på paratuberkulos. Även om man inte hittar paratuberkulos hos djuren under isoleringsperioden ska uppföljande provtagningar göras en gång om året under flera års tid. Skälet är att det kan ta lång tid från att ett djur smittas med paratuberkulos till dess att sjukdomen går att upptäcka.

Källa: Jordbruksverket