Arbetsmiljöverket kräver att SLU inför hjälm för stordjursveterinärer

Arbetsmiljöverket kräver att SLU inför hjälm för stordjursveterinärer

I november förra året blev en veterinär på SLU sparkad i huvudet av en häst. Nu kräver Arbetsmiljöverket att SLU utrustar sina veterinärer med hjälm vid behandling av stora djur.

– Det är angeläget, säger Mona Hygerth som är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Vid den aktuella händelsen fick veterinären, enligt SLU, en framhov i huvudet från ett sex månader gammalt föl. Det hände när veterinären försökte utföra näsprovtagning för MRSA. Fölet ska stegrat sig och landat med hoven mitt i veterinärens huvud.

I den utredning SLU gjorde noteras bland annat att en artikel från 2018 i tidskriften Equine Veterinary Journal beskriver att ”det är dubbelt så vanligt med arbetsskador hos veterinärer som hos brandmän, poliser och fängelsearbetare. Skador relaterat till spark av bakben är vanligast, 49 procent av skadorna, och 22 procent av dessa har träffat huvudet”.

På Arbetsmiljöverket är man tydlig med vad SLU nu ska göra.

”Ni ska säkerställa att era medarbetare har hjälm vid behandling av stora djur för att undvika allvarliga konsekvenser om djuret sparkar mot huvudet”, skriver man i dagarna i ett tillsynsmeddelande till SLU.

Borde SLU dragit den slutsatsen själva och infört hjälmar för sina veterinärer tidigare?

– Ja, det kan man tycka. Men det har de inte gjort. Det är därför Arbetsmiljöverket ställer krav på att det ska införas, säger Mona Hygerth.

Samtidigt påpekar hon att SLU har många bra rutiner för att undvika att komma i de lägen där risken för olyckor ökar.

Varför har ni ännu inte infört hjälm?

– En svårighet är att ta fram det som passar vår verksamhet. Sedan kan jag inte svara på varför det inte har gått snabbare, säger Jenny Hedenby, klinikchef på Ambulatoriska kliniken på Universitetsdjursjukhuset på SLU.

När tror ni det kommer att ske?

– Så fort vi har vägt in alla krav, standarder och riskbedömningar och att medarbetarna fått varit med i processen. Det ska ske inom en ganska snar framtid.

I sin utredning pekar SLU på att en ridhjälm av typen Casco Mistrall kan vara ett bra alternativ då den skyddar även nacken. Det skyddet ger inte vanliga skyddshjälmar som är avsedda för exempelvis byggarbetsplatser.

– Generellt har industrihjälmarna ett otillräckligt skydd i bakre delen av huvudet och på sidorna. De fyller normalt inte samma krav för ett direkt slag på sidan av hjälmen som ridhjälmarna, säger Jenny Hedenby.

Det är viktigt att tänka på att en hjälm inte ersätter ett grundläggande säkerhetstänk i de moment som det finns risk för skada mot huvudet, påminner hon.

Enligt SLU mår den aktuella veterinären som blev sparkad i huvudet i dag bra.

Text: Håkan Frisell