Livsmedelsverket utreder OV:s bedömningar av svansskador

Livsmedelsverket utreder OV:s bedömningar av svansskador

Enligt Livsmedelsverket har det varit ett konstant flöde av grisar med allvarliga svansskador till svenska slakterier de senaste åren. Slakteribranschen har klagat på att officiella veterinärer, OV är ojämna i sina bedömningar. Myndigheten vidtar nu åtgärder.

– Grisar har ett behov av att bädda och böka. När de inte få utlopp för det då kan de börja bita på andras svansar. Det kan vara en indikator på att djurskyddet inte fungerar på besättningsnivå om man har utbredda sådana här problem, säger Anna Lindgren som är veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Enligt Anna Lindgren riskerar svansskador att påverka livsmedelskvaliteten genom att vara en inkörsport för bakterier.

– Ja, har man en allmänpåverkad gris, kan det finnas spridning av bakterier via ryggraden till kroppen så att köttet måste otjänligförklaras. En sådan gris ska varken transporteras till slakteriet eller slaktas där.

Ett exempel gäller ett fall på Skövde Slakteri AB där en OV i samband med levandedjursbesiktningen upptäckte en gris som hade en svans som var ”kraftigt svullen och änden på svansen var sårig och delvis blodig. I såret fanns granulationsvävnad och delvis nekrotisk vävnad”.

Livsmedelsverket meddelar att man har en pågående insats för att utreda om det finns skillnader i den bedömning OV gör av svansskador. Detta efter det att slakteribranschen nyligen klagat. Utredningen beräknas vara klar till årsskiftet. Under denna insats tillhandahålls även utbildning om svansskador till OV.

– Det här med svansskador är en fråga som har lyfts från branschen. De upplever att det finns olikheter i bedömningen, säger Anna Lindgren.

Text: Håkan Frisell. Bilden