SLU Holding investerar i intelligent övervakningssystem för hästar

SLU Holding investerar i intelligent övervakningssystem för hästar

SLU Holding går in som delägare i Videquus, ett företag som har utvecklat ett system som med hjälp av en övervakningskamera, bildigenkänning och AI lär sig känna igen en unik häst. Systemet slår automatiskt larm om ett avvikande beteende och hälsotillstånd uppstår, och analyserar bland annat stoets beteende före fölning.

–Vad vi känner till är Videquus den enda lösningen som inte applicerar någon extra utrustning direkt på hästarna för att läsa av dess beteende. Verksamheten är etablerad i Sverige och är inne i en fas där man rekryterar nyckelpersoner för att kunna skala upp till internationell nivå. Vi ser möjligheter att utvecklas ytterligare med kunskap från SLU, säger Mats Wiktorsson, affärsutvecklare på SLU Holding.

Tillsammans med veterinären professor Pia Haubro Andersen vid SLU, görs beteendestudier för att analysera ston under de sista två veckorna av dräktigheten. Videquus har under de senaste åren filmat över 100 fölningar med en smart kamera som analyserat hästens beteende. Förhoppningen är att studierna ska leda till helt ny kunskap om hur hästars stress- och smärtbeteende inför fölning ska kunna identifieras med hjälp av övervakningskameror. Det skulle kunna vara till stor hjälp för såväl stoets välmående som möjligheten att med större precision kunna förutse när fölningen inträffar.

–Vi ska växa både i Sverige och utomlands. Utöver tillväxten är ett viktigt steg att överföra vårt föllarm till att även bli ett larm som indikerar kolikbeteende. Ett sådant beteende påminner mycket om hur ett sto beter sig inför fölning vilket gör att i stort sett samma larm bör kunna larma även för kolik-symptom. Detta hoppas vi kunna fastställa tillsammans med forskare på SLU, säger Linus Jernbom, vd på Videquus.

Källa: Videquus