Ulf Magnusson får SLU:s förtjänstmedalj i guld

Ulf Magnusson får SLU:s förtjänstmedalj i guld

Veterinären Ulf Magnusson, professor i husdjursreproduktion, tilldelas SLU:s förtjänstmedalj i guld. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ulf Magnussons forskning handlar framförallt om infektionssjukdomar som påverkar fortplantningen hos lantbruksdjur, och som även kan smitta människor. Huvuddelen av forskningen är kopplad till livsmedelsförsörjning i låginkomstländer.

Enligt motiveringen har Ulf Magnusson målmedvetet och med ett långsiktigt perspektiv fört fram SLU:s breda kunnande om djurhållning och om samspelet mellan djurhälsa, folkhälsa och de vilda djurens hälsa (”One health”), både inom och utanför den akademiska världen i Sverige. Han har också hjälpt till att placera SLU på kartan bland stora internationella aktörer, vilket har gjort SLU:s kompetens efterfrågad i globala sammanhang. Genom att engagera kolleger i dessa frågor och i sina nätverk har han bäddat för att dessa framgångar kan bli bestående.

När fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap bildades för drygt 15 år sedan utsågs Ulf Magnusson till vicedekan med ansvar för forskningsfrågor och internationellt samarbete. Han inledde då ett målinriktat arbete med att utveckla forskningssamarbeten kring lantbruk och livsmedelsförsörjning, med särskilt fokus på frågor kring djurhälsa och produktion av animaliska livsmedel – ämnen som då stod långt ner på den svenska biståndsagendan.

Ulf Magnussons insatser ledde till att SLU fick betydande resurser från UD och Sida och hans expertis har efterfrågats av organisationer såsom FAO, Världsbanken, Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och CGIAR. Ett exempel gäller FAO:s arbete för att bekämpa det globala utbrottet av fågelinfluensa. Han har också utvecklat samarbeten med universitet i bl.a. Baltikum, Östafrika och Sydostasien.

På uppdrag av rektor ledde Ulf Magnusson arbetet med att ta fram SLU:s strategi for global utveckling, som har varit en förebild inom den svenska universitetsvärlden. Han bidrog därefter starkt i uppbyggnaden av det som i dag är SLU Global, en enhet som stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för människor i låginkomstländer, baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Källa: SLU, foto Jenny Svennås-Gillner