Antalet får ökar igen

Antalet får ökar igen

Antalet djur på svenska jordbruksföretag har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2020 och juni 2021 enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet får har dock ökat igen efter att ha haft en nedåtgående trend under ett antal år. Ökningen gäller både vuxna får och lamm.

Det totala antalet nötkreatur har inte förändrats mellan juni 2020 och juni 2021. Att antalet mjölkkor minskat något kompenseras av att antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat. Antalet kalvar var något fler och antalet kvigor, tjurar och stutar var färre än juni 2020.

Antalet grisar har under året minskat något och då främst på grund av att slaktgrisarna blivit färre. Sett över en längre period så har antalet grisar minskat med 30 procent sedan 2000.

Vid räkningstillfället var antalet höns färre än tidigare år men detta torde vara en effekt av det stora utbrottet av fågelinfluensan under vintern och våren. Företagens normalvolym ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år.

Källa: Jordbruksverket Bilden visar ett walliskt svartnosfår. Foto Mikaela Wollin