Djurskyddskonferens i november

Djurskyddskonferens i november

Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd arrangerar en digital djurskyddskonferens den 30 november med temat: Så stärker vi djurskyddet tillsammans och utvecklar framtidens djurhållning. Att delta är gratis och konferensen vänder sig till alla som är intresserade av djurskyddsfrågor.

På förmiddagen ligger fokus på förebyggande av brister inom djurskyddet och vad som görs när brister ändå uppstår. Här tas även upp vad som händer på djurskyddsområdet inom EU och forskning om djurskyddskontroll och regelefterlevnad.

Eftermiddagen har två delar med aktuell djurskyddsforskning. Det första delen handlar om lantbruksdjur och sällskapsdjur, bland annat om slakttransporter av grisar, mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans samt andningsproblem hos trubbnosiga hundar.

Det andra spåret rör försöksdjur och 3R, som handlar om att förfina, minska och ersätta djurförsök. Två av programpunkterna är modellering av Alzheimers sjukdom i odlade minihjärnor och klickerträning av höns inför blodprovstagning.

Anmäl dig här, senast 25 november.

Källa: Jordbruksverket