Flera former av hemtandvård fungerar

Flera former av hemtandvård fungerar

Daglig tandborstning rekommenderas till hund, men många hundägare tycker att det är svårt och upplever att hunden inte vill. Nu visar en studie att flera alternativ för hemtandvård fungerar.

I en studie som utförts vid SLU undersöktes fyra olika behandlingsalternativ för hemtandvård på hund; manuell borstning, ultraljudstandborste, en nylonhandske och en fingertuta av mikrofiber. Hundarna fick daglig tandvård i fem veckor.

Elva hundar behandlades med textil (nylon på ena sidan av munnen och mikrofiber på den andra) och tio hundar fick sina tänder borstade (ena sidan manuellt och andra sidan med ultraljudstandborste).

För att utvärdera effekten undersöktes hundarnas grad av inflammerat tandkött (gingivit), plack och tandsten före och efter behandlingsperioden. Utvärderingen gjordes av en veterinär som inte visste vilken av behandlingarna respektive hund hade fått. Hundarnas stressnivåer under behandlingen bedömdes med hjälp av en vetenskapligt utvärderad metod (ett så kallat FAS-protokoll Fear, Anxiety, Stress).

Alla fyra behandlingarna förbättrade hundens munhälsa och minskade tandköttsinflammation och plack. Dessutom minskade mängden tandsten hos några individer. Stressnivåerna hos hundarna sjönk under studien och visade att tillvänjning sker hos de hundar som får daglig tandvård. Resultaten kan förhoppningsvis inspirera och uppmuntra hundägare att ta hand om sina hundars tänder i hemmet.

Källa: SLU

Länk till publikationen här