Antibiotika till djur sjönk 43 procent på 10 år i EU

Antibiotika till djur sjönk 43 procent på 10 år i EU

Den totala försäljningen av antibiotika för djur var 43 procent lägre 2020 jämfört med 2011. Samtidigt steg försäljningen med 6 procent mellan 2019 och 2020. Det visar den årliga rapporten från European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC), som publiceras av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Rapporten omfattar 25 länder.

–Försäljningsminskningen under tio år visar att EU:s politiska initiativ i kombination med vägledning och nationella kampanjer har en positiv effekt”, säger Ivo Claassen, chef för EMA:s veterinärmedicinska avdelning.

Försäljningen av antibiotika som anses vara kritiskt viktiga inom humanmedicin sjönk märkbart mellan 2011 och 2020 och stod för endast 6 procent av den totala försäljningen 2020. Framför allt minskade försäljningen av tredje och fjärde generationens cefalosporiner med 33 procent, polymyxiner med 76 procent, fluorokinoloner med 13 procent och försäljningen av övriga kinoloner minskade med 85 procent. Dessa grupper inkluderar medel som används för att behandla allvarliga infektioner hos människor som orsakas av bakterier som är resistenta mot de flesta andra antimikrobiella behandlingar. Hos djur bör de användas med restriktioner för att bevara deras effektivitet och minska risken för folkhälsan, enligt expertgruppen för antimikrobiella råd (AMEG).

För att förstå ökningen på 6 procent i den totala försäljningen för de 25 länderna 2020 jämfört med 2019, är data för de kommande åren nödvändiga, skriver EMA i sitt pressmeddelande.

Källa: EMA