Forskningspengar att hämta för ko-projekt

Forskningspengar att hämta för ko-projekt

Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen finansierar forskningsprojekt inom bland annat mjölkproduktion. Mer finns att hämta, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande.

Mjölkkor genererar inte bara näring, ibland väcker de också givmildhet hos sina ägare. Typexemplet är industrimannen – tillika mjölkbonden – Werner von Seydlitz, vars stiftelse i dag finansierar en rad lantliga projekt. En nypublicerad bok och webbplats lyfter fram några av dem och uppmuntrar fler nytänkare att söka projektanslag. Den röda tråden genom Werner von Seydlitz (1927–2016) liv stavades företagsamhet. Mjölkproduktion, skog och verkstadsindustri låg honom särskilt varmt om hjärtat. Genom sitt testamente tog han postumt chansen att gynna forskning och utbildning inom dessa svenska basnäringar.

Sedan instiftarens bortgång 2016 har Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen (som också äger von Seydlitz livsverk MP-bolagen) fördelat cirka 57 miljoner kronor till ett 80-tal projekt. Mer finns att hämta. Enligt testamentet ska minst 15 procent årligen av MP-bolagens koncernvinst efter skatt överföras till stiftelsen.

–Vi är en av få finansiärer som har vilja och resurser att ta oss an även långsiktiga projekt, påpekar Mats Landén, styrelseordförande i Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen, som löpande tar emot ansökningar.

Exempel på projekt som hittills finansierats – och som presenteras i boken – vittnar om en rejäl spännvidd. Ett av projekten, «Ko och kalv tillsammans», drivs av SLU i Uppsala och tar sikte på hur lönsamhet och hållbarhet i mjölkproduktion påverkas av att kalven går kvar med kon. Ett annat gäller odlingsförsök med ekologiska foderspannmål, där Hushållningssällskapet i Jönköping, söker utröna vilka sorters utsäde som leder till bäst skörd vid småländska odlingsförhållanden. Samma huvudman bedriver «Skolan på gården», som syftar till att ge femteklassare ökad förståelse för var maten kommer ifrån. Gemensam nämnare är att de på ett eller annat sätt berör svenskt lantbruks framtid och utveckling.

Urvalet ger en vink om målgruppen: Företrädesvis akademier, lärosäten och icke-vinstdrivande organisationer med lantlig inriktning. Kriteriet är att man bedriver forskning eller utbildning inom mjölkproduktion eller djur- och foderhållning och att projektet i fråga ännu inte har dragit i gång.

För den som tror sig möta kriterierna finns mer stoff att hämta på wernerstiftelser.se.

Källa: Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen
Foto: Bosse Lindqwist