Nattsvart framtidstro ho svenska djurbönder

Nattsvart framtidstro ho svenska djurbönder

Svenska djurbönder har mycket negativ tro på framtiden. Det visar LRF:s konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. Orsaken är snabbt stigande kostnader för insatsvaror, exempelvis diesel.

Grönt Näringslivsindex speglar hela det svenska skogs- och lantbruket och finns även uppdelat på de tre grenarna skog, animalier och Växtodling. När indexet visar 100 pekar det på en neutral syn på konjunkturen bland de tillfrågad, och indexet lanserades i början av 2020.

Det aktuella indexet avser fjärde kvartalet 2021 i jämförelse med kvartalet innan. Då har det sammanvägda indexet fallit med 10 punkter till 91,2. Föregående kvartal låg indexet på 100,6 och kvartal 4 föregående år låg det på 102,6.

Av de tre grenarna är det djurbönder som har den svartaste framtidssynen. Deras index har fallit från 91 föregående kvartal till supersvaga 76.

Boven i dramat uppges vara snabbt stigande priser på insatsvaror över hela linjen. Exempelvis har priserna på kvävegödsel stigit med 240 procent på bara ett år, och världsmarknadspriset på diesel har nästan fördubblats. Till detta kommer att stigande elpriser slår mot djurstall.

–Det är ett allvarligt läge. Bilden för det fjärde kvartalet understryker vikten av att lantbruket snabbt får kompensation för de snabbt stigande produktionskostnaderna. Nu krävs politisk handlingskraft. Ska svenska bönder kunna möta framtiden krävs insatser för att komma igenom den snabbt eskalerande kostnadskrisen, säger LRF:s ordförande Anna Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Till Dagens Industri säger Anna Karin Hatt att det är ofrånkomligt att kostnadsökningarna kommer att leda till inflation:

–Det betyder att konsumenterna i slutändan måste vara beredda att betala mer för svensk mat, säger hon till DI.

Källa: LRF, Dagens Industri