Nöt- och griskött mer hållbart än kyckling enligt ny studie

Nöt- och griskött mer hållbart än kyckling enligt ny studie

En ny studie visar att fläsk- och nötkött är mer hållbart för klimatet än kycklingkött i Europa. Det skriver Dagens Nyheter, som refererar en studie som har publicerats i Nature Food.

I den så kallade EAT-Lancet-dieten som lanserades 2019 rekommenderas att människors kosthållning bör innehålla fyra gånger mer kyckling än nötkött och fläskkött, som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

Men i den nya studien har forskarna byggt upp andra modeller för fördelningen av hur olika djurslag konsumeras. Då visar det sig att kyckling är det minst hållbara köttet, åtminstone sett till Europa. I de alternativa modeller till EAT-Lancet-dieten som presenteras, minskas andelen kyckling betydligt till förmån för mjölkprodukter, nötkött och fläsk. Det skulle enligt modellerna leda till att växthusgaserna minskar med upp till 31 procent och användningen av odlingsbar mark minskar med upp till 41 procent.

Resonemanget bakom detta är att kor och grisar äter gräs och matavfall, medan kycklingar kräver högkvalitativt foder, i alla fall när de föds upp industriellt för att växa snabbt. Det högkvalitativa fodret innehåller sådant som människor kan äta själva, till exempel majs och soja. Därmed konkurrerar kycklinguppfödningen om åkermark som kan används för att odla mat för människor, medan kor och grisar äter foder som människor inte kan äta. Dessutom krävs inga bekämpningsmedel för gräsmarker – som dessutom är viktiga för den biologiska mångfalden.

En annan aspekt är att den metangas som korna släpper ut stannar i atmosfären i omkring 10 år, medan kyckling orsakar utsläpp av koldioxid som stannar i tusentals år.

När det gäller den totala mängden animalt protein var dock EAT-Lancet-dieten och de nya modellerna jämförbara. Studien handlar om fördelningen mellan de olika köttslagen. Sammantaget bygger studierna på att andelen kött som proteinkälla i människors kost minskar betydligt jämfört med i dag.

EAT-Lancet-dieten lanseras av bland andra Gunhild Stordalen, grundare av stiftelsen EAT och klimatforskaren professor Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Research.

Källa: DN. Länk till artikeln i Nature här