Ny handlingsplan mot antibiotikaresistens på plats

Ny handlingsplan mot antibiotikaresistens på plats

Nu finns en uppdaterad handlingsplan mot antibiotikaresistens som sträcker sig fram till 2024, skriver SVA i ett pressmeddelande. Planen bygger vidare på den samverkan mellan olika samhällssektorer som finns sedan tio år.

SVA deltar tillsammans med 21 andra myndigheter och fyra nationella organisationer i en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket leder arbetet.

Samverkansgruppen har gemensamt tagit fram en ny, uppdaterad nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens som sträcker sig till 2024. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen, och utgår från den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens.

– För veterinär- och livsmedelssektorn sker mycket av arbetet av privata aktörer. Därför är samarbete mellan myndigheter, akademi, kliniskt verksamma veterinärer, branschorganisationer och djurägare väldigt viktigt. Men för arbetet på myndigheter, inom och mellan sektorer, är handlingsplanen ett bra verktyg, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert på SVA.

Antibiotikaresistens är en utmaning för hela samhället. I samverkansgruppen deltar därför aktörer inom exempelvis människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning. Detta främjar ett helhetsperspektiv, så kallat One Health-perspektiv, som uppmärksammar hur dessa olika sektorer är sammanlänkade och därför måste hanteras genom ett gemensamt arbetssätt.

Källa SVA Bilden föreställer Oskar Nilsson, laboratorieveterinär och antibiotikaexpert på SVA. Foto Göran Ekeberg