Fallande griskroppar hot mot officiella veterinärer

Fallande griskroppar hot mot officiella veterinärer

Nedfallande grisar är ett stort problem på slakteriet Skövde Slakteri. Officiella veterinärer riskerar att skadas. Det anser Livsmedelsverket, som i dagarna gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Slakteriet delar inte bilden.

– Vi har, enligt våra rutiner, försökt få slakteriet att vidta åtgärder innan vi kontaktade Arbetsmiljöverket. Men eftersom slakteriets åtgärder inte har varit tillräckliga, har jag valt att eskalera ärendet till nästa nivå, säger Hans Engesvik-Olsson, teamchef på Livsmedelsverket och bland annat ansvarig för officiella veterinärer och assistenter på Skövde Slakteri.

Att slaktkroppar faller ner från upphängningsanordningar på slakterier, som kan vara galgar och krokar, och riskerar att skada personal är ovanligt inom den svenska köttindustrin.

Men Livsmedelsverket har funnit hela 41 fall av nedfallna grisar på Skövde Slakteri förra året, och fem fall hittills i år. Myndigheten ser allvarligt på detta eftersom ett slaktsvin väger cirka 90 kilo och kan orsaka stor skada om det träffar någon.

– Vi riskerar inte att få grisarna över oss eftersom att de inte hänger på så hög höjd. Men vi kan få dem på oss, säger Hans Engesvik-Olsson.

Myndigheten säger sig ha haft flera möten med slakteriets ledning utan att påtryckningarna lett till förbättringar.

Har ni övervägt ett skyddsstopp?

– Det är skyddsombuden som avgör om skyddstopp. Vi har diskuterat det, men hittills har det inte varit aktuellt, säger Hans Engesvik-Olsson.

Skövde Slakteri har 145 anställda och omsätter cirka 1,5 miljarder kronor om året. Cirka 340 000 grisar slaktas där varje år.

Stefan Kylén är vd i bolaget. Han tycker att bilden som Livsmedelsverket målar upp inte är fullständig.

– Det är inte så att griskroppen flyger ner. Den åker rakt ned när den kanar av galgen. Den är varm, mjuk, urtagen och delad i halvor, säger han.

Han beskriver det som att den officiella veterinären går jämsides med grisen, som alltså inte kommer rakt uppifrån om oturen är framme, utan kanar av galgen. Det sker när två griskroppar krokar ihop och den ena drar av den andra.

Kan man få slaktkroppen på foten?

– Personalen har skyddsskor med stålhätta på sig när de arbetar.

Stefan Kylén berättar att slakteriet redan vidtagit åtgärder som man tycker är tillräckliga. Om officiella veterinärer väljer rätt väg när de går genom slakteriet, ska det enligt honom inte finnas någon risk att de skadas.

– Vi har ändrat så att de ska gå en annan väg. Det är en åtgärd som är vidtagen för länge sedan. Vi har också instruerat personalen på andra arbetsstationer om hur de ska minimera risken att grisarna krokar ihop, säger Stefan Kylén.

Enligt hobom tycks ingen person ha skadats av de nedfallande grisarna på Skövde Slakteri.

– Jag vet att det händer, och vi vidtar ju åtgärder mot det. Ingen i vår personal har blivit skadad och det finns inga skaderapporter från Livsmedelsverket att någon av deras personal skulle ha skadats.

Stefan Kylén är beredd att föra en diskussion med Arbetsmiljöverket om anmälan.

– Vi får reda ut det här. Vi har gjort det förut, säger han.

Text: Håkan Frisell. Bilden: Genrebild på grishalvor. Foto: Livsmedelsverket.