Inga nya fall av fågelinfluensa på tamfågel, men faran är inte över

Inga nya fall av fågelinfluensa på tamfågel, men faran är inte över

Hittills i vinter har sex fall av fågelinfluensa konstaterats på tamfågel i Sverige. Den 30 januari togs sista restriktionszonen runt en drabbad anläggning bort och i dagsläget finns inga nya fall på tamfågel inrapporterade. Men faran är inte över, smittan cirkulerar bland vilda fåglar och i de flesta länen i södra Sverige är risken fortsatt extra hög för att drabbas av fågelinfluensa vilket bland annat innebär att fjäderfän ska hållas inomhus. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Vi ser att det idoga arbete som alla producenter, stora som små, gör för att skydda sina fåglar mot smitta ger resultat, så ett stort tack till alla som kämpar på med detta. Men runt om i Europa rapporteras om fågelinfluensautbrott och vi hittar kontinuerligt fall på vilda fåglar så det är för tidigt att blåsa faran över, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Såväl producenter som hobbyhönsägare uppmanas att fortsatt vara extra uppmärksamma och följa de smittskyddsregler som gäller. Det är en stor risk att vilda fåglar för in smittan och det är därför ytterst viktigt att tama och vilda fåglar hålls isär. Om man trots allt upptäcker ökad dödlighet ska man omedelbart kontakta sin veterinär

Fågelinfluensa finns i många varianter och är naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar. De varianter som vi har sett cirkulera senaste året och som har orsakat stora utbrott hos fjäderfän har varit mycket smittsamma mellan fåglar och lett till stor dödlighet. I södra Sverige är risken just nu extra hög för fågelinfluensa. För att inte få in fågelinfluensa in i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

– Även om risken är störst i södra Sverige ska man arbeta förebyggande i hela landet. Baserat på erfarenheter från 2020/2021 så förväntas risken för utbrott hos tamfåglar nå kulmen i februari-mars. Risken förväntas öka den närmaste tiden längre norrut, främst i kustnära län upp till Mälardalen. Det gäller att hålla i och hålla ut så att djuren förblir friska, säger Katharina Gielen.

Källa: Jordbruksverket