Så påverkas blodanalyserna hos hund av kortison

Så påverkas blodanalyserna hos hund av kortison

Resultaten av en studie vid SLU hjälper veterinärer att tolka blodanalyser från hundar som behandlas med kortison.

Många hundar behandlas med kortison, till exempel vid allergi eller olika typer av inflammatoriska sjukdomar. Det är ett hormon med bred effekt på bland annat ämnesomsättningen och kortisonbehandling kan leda till förändringar i blodets sammansättning. För att kunna skilja läkemedelsorsakade förändringar från sjukdom hos hund har forskare vid SLU studerat hur kortisonbehandling påverkar vanliga blodanalyser.

I studien följdes tio hundar med blodprovstagning under två perioder om vardera tre veckor. Under den ena perioden fick hundarna kortisonbehandling i 10 dagar i form av prednisolontabletter i en vanlig dosering för till exempel inflammatorisk sjukdom. Behandlingseffekten på 13 vanliga biokemiska blodanalyser studerades genom att jämföra provresultat från perioden då hundarna fick kortison med resultat från perioden då de ej behandlades.

Kortisonbehandlingen orsakade förändringar i blodkoncentrationen av flera ämnen men endast för två av analyserna, järn och ett leverenzym, bedömdes blodproverna förändras i sådan grad att det riskerar att försvåra tolkningen av provsvar från en sjuk hund.

Resultaten från studien hjälper veterinärer att göra korrekta tolkningar av biokemiska blodanalyser från hundar som behandlas med en antiinflammatorisk dos av kortison.

Till publikationen

Källa: SLU