Sverige officiellt fritt från BVD inom EU

Sverige officiellt fritt från BVD inom EU

Sverige är nu officiellt fritt från nötkreaturssjukdomen bovin virusdiarré (BVD), enligt EU. Det innebär att det nu är förbjudet att föra in annat än BVD-fria nötkreatur till Sverige, skriver Jordbruksverket.

–Det här är en seger för nötkreatursbönder och deras djurhälsoorganisationer som drivit ett framgångsrikt frivilligt bekämpningsprogram sedan 1993 tillsammans med myndigheter och näring. Det är bara att säga stort grattis, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverkets djurhälsoenhet.

Jordbruksverket har stött bekämpningsprogrammet ekonomiskt, infört föreskrifter med obligatoriska åtgärder för att få med alla nötkreatur och drivit på i frågan inom EU. SLU har bidragit med forskning om hur sjukdomen kan bekämpas och SVA med epidemiologisk kunskap och analyser av prover.

Enligt EU:s lagstiftning ställs särskilda hälsokrav på nötkreatur som flyttas till medlemsstater som är fria från sjukdomen, vilket innebär att det nu är förbjudet att föra in annat än BVD-fria nötkreatur till Sverige. Kraven gäller både vid förflyttningar från medlemsländer och från länder utanför EU.

Det frivilliga bekämpningsprogrammet kommer nu att upphöra, liksom de föreskrifter om obligatorisk BVD-kontroll som fortsatt att gälla efter att sjukdomen utrotats. Alla anläggningar med nötkreatur räknas som fria och ingen anslutning behövs av enskilda anläggningar. Om det finns misstanke om eller konstaterade fall av BVD på en anläggning kommer Jordbruksverket införa restriktioner för förflyttningar och besluta om åtgärder för att bekämpa smittan.

För att säkerställa att Sverige förblir fritt från sjukdomen ersätts kontrollprogrammet med en årlig övervakning som följer EU:s lagstiftning. Den inkluderar analys av tankmjölk och blodprover från djur som går till slakt. Finns det misstankar ska dessa anmälas till Jordbruksverket för vidare utredning. Hittas fall kommer de omedelbart att åtgärdas av Jordbruksverket.

Fakta om BVD:
Smittsam virussjukdom hos nötkreatur som orsakar nedsatt immunförsvar, hög sjuklighet hos kalvar och störningar av fruktsamhet hos kor. Frånvaron av BVD anses vara en viktig bidragande orsak till att Sverige har så låg användning av antibiotika till kalvar.

Det senaste fallet av BVD konstaterades 2011 och från och med 2014 har Sverige ansetts vara fritt, men inte förrän nu har landet fått officiell status som fri från BVD inom EU.

Källa: Jordbruksverket