SLU-studie: Så kan djurvälfärden öka på riktigt

SLU-studie: Så kan djurvälfärden öka på riktigt

Genom att iaktta djurens positiva känslor, i stället för att lägga ett golv för vad som inte kan accepteras när det gäller djurskydd, kan djurens välfärd öka. Det föreslår forskare i en SLU-studie.

Nämn ordet djurvälfärd och de flesta tänker på att djur ska må bra. Ett så kallat djurskyddsprotokoll fokuserar dock bara på att djurens tillvaro inte ska understiga gränsen för vad vi kan acceptera. Att fokus ligger på att begränsa lidande istället för att maximera god livskvalitet skapar få incitament att göra det lilla extra för att se till att djuren verkligen trivs.

I en studie från SLU om välfärd hos kor föreslås i att man i framtiden ska rikta uppmärksamheten mot det enskilda djuret och beteenden som visar på positiva känslotillstånd. Både beteenden som visar på kortvariga känslor såväl som långvarigt mående bör ingå i framtida protokoll vid bedömning av djurvälfärd. Öronposition, lek, socialt putsbeteende och användning av borstar är exempel på beteenden som kan användas, liksom en subjektiv bedömning av enskilda kors känslotillstånd.

”Vi behöver lära oss mer om de långsiktiga tecknen på att kor mår bra”, skriver forskarna. Genom att vid upprepade tillfällen under djurets liv iaktta kortvariga positiva känslor kan man komma en bit på vägen. Djurbaserade mått kan överbrygga glappet mellan hur dagens djurskyddsprotokoll fungerar och verkligt god djurvälfärd.

Källa: SLU Länk till publikationen